h
London Office
Quick Contact

Zapraszamy pon-pt 09:00 – 18:00 po uprzednim telefonicznym umówieniu się.

Porada prawna

Porada prawna służy zapoznaniu się adwokata ze stanem faktycznym sprawy oraz oczekiwaniami Klienta. Na tej podstawie omawiane są możliwe kierunki postępowania oraz szacowane szanse wygranej. Adwokat wskazuje, jakie dodatkowe dane i dokumenty potrzebne są do dokonania kompleksowej analizy problemu lub jakie materiały trzeba będzie zgromadzić, aby poprawnie zainicjować postępowanie sądowe. W trakcie porady adwokat udziela odpowiedzi na wszystkie pytania Klienta i wyjaśnia zawiłości prawne problemu. Porada prawna może zakończyć się udzieleniem zlecenia prowadzenia sprawy co powoduje włączenie się adwokata do wszystkich czynności podejmowanych w jej toku. Koszt udzielonej porady odejmowany jest od kosztów prowadzenia sprawy w razie jej późniejszego zlecenia.