h
London Office
Quick Contact

Reprezentacja w sądzie

Zlecenie prowadzenia sprawy powoduje włączenie się adwokata do wszystkich czynności, podejmowanych w jej toku w tym:

  • uczestnictwa w przesłuchaniach stron i świadków w prokuraturze i na rozprawie
  • zgłaszania wszelkich wniosków formalnych, składania pism i oświadczeń procesowych w imieniu Klienta
  • sporządzanie środków odwoławczych na życzenie Mocodawcy i uczestnictwo w rozprawie apelacyjnej.

Klient dodatkowo – bezpłatnie – może zasięgać porady adwokata w każdej kwestii, jaka pojawi się w trakcie postępowania. Istnieje możliwość umówienia dodatkowych, bezpłatnych wizyt w Kancelarii Adwokackiej w celu omówienia wszelkich wątpliwości oraz alternatywnych możliwości działania oraz nowo pozyskanych przez Klienta dowodów. Ceny usług są zróżnicowane a wynagrodzenie jest uzgadniane indywidualnie w trakcie rozmowy z Klientem. Ma na nie wpływ:

  • stopień zawiłości sprawy
  • przewidywana ilość rozpraw sądowych, jakie odbędą się w jej toku
  • ilość materiału dowodowego, jaka musi zostać poddana analizie

a zatem nakład pracy i czasu, jaki trzeba poświęcić, aby osiągnąć cel założony przez Zlecającego. Umówione wynagrodzenie z zasady obejmuje także reprezentację Klienta w toku postępowania apelacyjnego. Istnieje możliwość płatności ratalnej uzgodnionego wynagrodzenia. W wypadku zlecenia prowadzenia sprawy porada prawna poprzedzająca zlecenie oraz porady udzielane w toku postępowania pozostają bezpłatne.