h
London Office
Quick Contact

Zapraszamy pon-pt 09:00 – 18:00 po uprzednim telefonicznym umówieniu się.

„Dziwne” i mało zrozumiałe zasady postępowania karnego publicznoskargowego i prywatnoskargowego

Co to w ogóle znaczy?

Postępowania publicznoskargowe to takie, w których postępowanie prowadzi Prokurator lub na jego polecenie – funkcjonariusze Policji. W sprawach tych akt oskarżenia wnosi do Sądu Prokurator.

Postępowania prywatnoskargowe to takie, gdzie sami musimy wnieść do Sądu akt oskarżenia.

Skąd mam wiedzieć jak jest w moim wypadku?

Z oskarżenia prywatnego ścigane są przestępstwa np. znieważenia (gdy ktoś skieruje do nas wulgarną wypowiedź), zniesławienia (gdy ktoś nas oczernia, szkaluje, złośliwie przedstawia w złym, nieprawdziwym świetle), naruszenia nietykalności cielesnej lub spowodowania uszczerbku na zdrowiu na okres krótszy niż 7 dni.

Ktoś grozi mi uderzeniem mnie z otwartej ręki w twarz albo tym, że napisze o mnie w internecie coś, co zszarga mi opinię. Mam zgłaszać się na Policję czy sam wnosić akt oskarżenia?

I tu jest właśnie taki „kruczek”. Groźby są ścigane z oskarżenia publicznego, nieważne jakiego przestępstwa dotyczą. Jeśli ktoś nas uderzy – wnosimy prywatny akt oskarżenia. Jeśli tym grozi – zgłaszamy się na Policję. Tak to jest…

Ktoś wysyła mi wyzwiska codziennie. Jakie to przestępstwo?

W zależności od intensywności i czasu trwania tych działań może to być albo przestępstwo ścigane z oskarżenia prywatnego (znieważenie) albo z oskarżenia publicznego – o ile zostanie ono zakwalifikowane jako tzw. stalking czyli uporczywe nękanie. Warto spróbować zawiadomić o tym Policję (zwłaszcza, gdy nie wiemy, kto wysyła wiadomości). Jeśli Prokurator odmówi wszczęcia postępowania uznając, że czyn nie nosił znamion stalkingu wówczas wnosimy prywatny akt oskarżenia.

Czy jeśli Prokurator wniesie akt oskarżenia będę mógł zadawać świadkom pytania na rozprawie?

Tak, jeśli przed rozpoczęciem rozprawy zgłosimy, że chcemy występować w sprawie w charakterze oskarżyciela posiłkowego. Aby nie przegapić momentu na zgłoszenie się najlepiej od razu po otrzymaniu informacji o przesłaniu aktu oskarżenia do Sądu złożyć takie pismo, ewentualnie zasygnalizować Sędziemu, że będziemy chcieli przystąpić do sprawy w tej roli zaraz po wejściu na rozprawę (podnosimy rękę, mówimy, że chcielibyśmy coś powiedzieć – nie boimy się, Sąd nie gryzie :). Po odczytaniu aktu oskarżenia będzie za późno.

Ile mam czasu na wniesienie prywatnego aktu oskarżenia?

Rok od momentu popełnienia przestępstwa lub od momentu, w którym zidentyfikowaliśmy sprawcę.

Ile kosztuje sprawa publicznoskargowa?

Nic. Nawet jeśli zgłoszone przez nas przestępstwo nie zostanie potwierdzone nie ponosimy żadnych kosztów.

Ile kosztuje sprawa prywatnoskargowa?

Opłata od prywatnego aktu oskarżenia wynosi 300 zł.