h
London Office
Quick Contact

Zapraszamy pon-pt 09:00 – 18:00 po uprzednim telefonicznym umówieniu się.

Sporządzenie pisma procesowego

W ramach tej usługi adwokat – na życzenie Klienta – sporządzi pisma stanowiące:

  • wezwania przedsądowe (np.: do zapłaty, do wydania rzeczy, do ugodowego załatwienia sporu)
  • odwołania (np. od decyzji organów administracji, od decyzji ubezpieczycieli)
  • pozwy (w sprawach rodzinnych, cywilnych, gospodarczych, w sprawach pracowniczych)
  • zawiadomienia (np. o możliwości popełnienia przestępstwa)
  • pisma procesowe (np. wnioski dowodowe, oświadczenia stron)
  • wnioski (o wszczęcie postępowania, o sporządzenie uzasadnienia, o doręczenie odpisów orzeczeń, o wszczęcie postępowania komorniczego)
  • środki zaskarżenia w tym sprzeciwy, apelacje oraz skargi kasacyjne
  • opinie prawne.

Wysokość wynagrodzenia za sporządzenie pisma uzależniona jest stopnia zawiłości sprawy oraz ilości materiału dowodowego, który musi zostać poddany analizie w celu prawidłowego poprowadzenia sprawy. Koszt sporządzenia pisma uwzględnia przygotowanie go do złożenia w sądzie tj. wydrukowanie odpowiedniej ilości egzemplarzy i załączników.