h
London Office
Quick Contact

Zapraszamy pon-pt 09:00 – 18:00 po uprzednim telefonicznym umówieniu się.

nie stać mnie na założenie sprawy

Nie stać mnie na założenie sprawy! Co robić?

Bywa, że jesteśmy w kropce. Dłużnik winien jest nam pieniądze, tymczasem my nie mamy środków na wniesienie opłaty sądowej. Co wówczas zrobić?

Istnieje możliwość uzyskania zwolnienia od obowiązku wniesienia opłaty sądowej od pisma inicjującego postępowanie w sprawie. Aby takie zwolnienie uzyskać należy wypełnić dostępne w każdym sądzie oświadczenie o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania.

Gdy zamierzamy skorzystać z pomocy adwokata przy wypełnianiu oświadczenia powinniśmy przygotować:

  • zaświadczenia o zarobkach dotyczące nas oraz osób wspólnie z nami zamieszkujących; ewentualnie
  • inne dokumenty (zaświadczenia, decyzje) wskazujące na wysokość rent, emerytur, zasiłków jakie pobieramy my sami oraz nasi domownicy;
  • odcinki rachunków za media;
  • faktury i paragony na zakup leków;
  • dokumentację medyczną (z której wynika nasz aktualny stan zdrowia oraz fakt zdolności lub niezdolności do podjęcia pracy zarobkowej).

Wypełniając oświadczenie i składając wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych mamy szansę na całkowite lub częściowe zniesienie obowiązku ich uiszczenia co skutkować będzie także tym, iż Sąd nie nakaże nam wnoszenia – w toku postępowania – zaliczek na opinie biegłych oraz koszty stawiennictwa świadków w sprawie które to wydatki mogą okazać się dla nas szczególnie wysokie.