h
London Office
Quick Contact

Zapraszamy pon-pt 09:00 – 18:00 po uprzednim telefonicznym umówieniu się.

prawo rodzinne dzierżoniów

Nierealizowanie kontaktów z dzieckiem

Zdarza się, że pary, które się rozstały a posiadają wspólne, małoletnie dziecko nie są w stanie porozumieć się co do tego, jak ma wyglądać kwestia sposobu kontaktowania się córki/syna z tym z rodziców, z którym dziecko wspólnie nie zamieszkuje. Wówczas, po przeprowadzeniu postępowania sądowego, rozstrzygnięte zostanie, kiedy, w jakich terminach, godzinach i na jakich zasadach zamieszkujący osobno rodzic będzie miał prawo osobistej styczności z małoletnim. Przyjmijmy zatem, iż posiadamy prawomocne p ostanowienie w przedmiocie sposobu kontaktowania się z dzieckiem. Co jednak zrobić w sytuacji, gdy były partner nie respektuje tego orzeczenia?

Zgodnie z art. 598[16] § 1 i 2 kodeksu postępowania cywilnego jeżeli osoba, pod której pieczą dziecko pozostaje, nie wykonuje albo niewłaściwie wykonuje obowiązki wynikające z orzeczenia albo z ugody zawartej przed sądem lub przed mediatorem w przedmiocie kontaktów z dzieckiem, sąd opiekuńczy, uwzględniając sytuację majątkową tej osoby, zagrozi jej nakazaniem zapłaty na rzecz osoby uprawnionej do kontaktu z dzieckiem oznaczonej sumy pieniężnej za każde naruszenie obowiązku. Jeżeli zaś osoba uprawniona do kontaktu z dzieckiem albo osoba, której tego kontaktu zakazano, narusza obowiązki wynikające z orzeczenia albo z ugody zawartej przed sądem lub przed mediatorem w przedmiocie kontaktów z dzieckiem, sąd opiekuńczy zagrozi tej osobie nakazaniem zapłaty oznaczonej sumy pieniężnej na rzecz osoby, pod której pieczą dziecko pozostaje, stosując odpowiednio przepis § 1.

Z powyższego wynika, że jeśli notorycznie powtarzają się problemy z partnerem który:

  • nie przychodzi na umówione wizyty,
  • odwozi dziecko do miejsca jego zamieszkania za wcześnie lub za późno

lub – z drugiej strony:

  • odmawia nam widzenia się z dzieckiem,
  • nakazuje odwieźć dziecko do domu przed upływem czasu na jaki spotkanie było przewidziane

lub dowolnie modyfikuje godziny i terminy spotkań możemy złożyć do sądu wniosek o zagrożenie partnerowi nakazaniem zapłaty swoistego rodzaju „grzywny” za nierespektowanie orzeczenia sądowego. Jeśli mimo to sytuacja będzie się powtarzać sąd – na nasz wniosek – ukarze rodzica taką grzywną. Zasądzona kwota może obejmować także obowiązek zwrotu sum, jakie wydatkowaliśmy lub straciliśmy w związku z przygotowaniem się do widzenia, które się nie odbyło (koszty dojazdu, utracone zarobki, koszt biletów na atrakcje jakie rodzic nabył licząc na spotkanie z dzieckiem).

W przypadku dodatkowych pytań zachęcam Państwa do Kontaktu z Kancelarią Adwokacką i do umówienia się na poradę prawną.