h
London Office
Quick Contact

Zapraszamy pon-pt 09:00 – 18:00 po uprzednim telefonicznym umówieniu się.

Jak przygotować się do sprawy o kontakty?

Jak przygotować się do sprawy o kontakty?

Dążenie do ustalenie sposobu kontaktowania się jest przeważnie podyktowane kilkoma względami: rodzic, u którego dziecko stale nie zamieszkuje, dezorganizuje nam czas żądając widzeń w dowolnie wybranym przez siebie terminie co uniemożliwia nam zaplanowanie nie tylko czasu dziecka ale także naszego własnego. Wiele matek próbuje w ten sposób także zdyscyplinować niesłownego rodzica, który obiecuje dziecku spotkanie a następnie nie pojawia się we wcześniej umówionym terminie co powoduje, że dziecko jest przygnębione bowiem czekało na odwiedziny ojca. Wówczas podjęta zostaje decyzja – kontakty z małoletnim muszą zostać ustalone sądownie.

Jak przygotować się do tego rodzaju sprawy?

Przede wszystkim musimy przemyśleć, jak często i w jakich godzinach możliwe są spotkania z dzieckiem drugiego z rodziców. Musimy także rozstrzygnąć, czy widzenia mają się odbywać w miejscu zamieszkania dziecka czy też pozwolimy drugiemu z rodziców na spotkania poza domem. Jeśli mamy wątpliwości odnośnie tego, czy np. ojciec dziecka powinien pozostawać z nim sam na sam możemy wybrać tę pierwszą opcję (tj. spotkania z dzieckiem w mieszkaniu matki) bądź też postulować zastrzeżenie, że kontakty mają się odbywać w obecności obojga rodziców dziecka. Jest to tym bardziej uzasadnione, jeśli małoletni nie miał wcześniej kontaktu z niezamieszkującymi wspólnie ojcem lub matką i nie czuje się w ich towarzystwie komfortowo bądź też rodzicowi niewychowującemu stale dziecka nie są znane zasady sprawowania opieki nad małoletnim (co tyczy się przede wszystkim dzieci kilkuletnich).

Czasem rodzice rozważają możliwość ustalenia widzeń drugiego z nich z dzieckiem pod nadzorem kuratora. Należy jednak pamiętać, że opłatę za czynności kuratora poniesie to z rodziców, które o jego ustanowienie wnioskowało przez co nie wydaje się to być najoptymalniejszym rozwiązaniem.

Musimy pamiętać, że postanowienie w przedmiocie ustalenia kontaktów musi być możliwe do wykonania tzn. daty i godziny spotkań muszą być w nim ustalone konkretnie poprzez np. oznaczenie ich w następujący sposób: „każdy pierwszy i trzeci poniedziałek każdego miesiąca od godziny 8:00 do godziny 10:00”. Sądy niekiedy dopuszczają sytuację, w których rodzice zobowiązują się umawiać się np. z wyprzedzeniem tygodniowym odnośnie konkretnej daty i godziny kontaktu jednakże stanowi to rzadkość. Wyobraźmy sobie bowiem sytuację, iż pomiędzy rodzicami powstaje spór odnośnie tego, czy z odpowiednim wyprzedzeniem zostało ustalone (np. drogą komunikacji SMS-owej), że dnia 15 kwietnia 2019 r. pomiędzy godziną 17:00 a 18:00 ojciec dziecka będzie miał prawo kontaktu z małoletnim. Wezwana na miejsce – wskutek odmowy wydania dziecka ze strony jego matki – policja musiałaby analizować treść naszej korespondencji i rozstrzygać, które z rodziców ma rację i czy postanowienie Sądu, którym dysponujemy, było w toku tych ustaleń respektowane. Jest to w zasadzie nierealne i ustalenie kontaktów w sposób pozwalający rodzicom na domawianie się odnośnie widzeń z wyprzedzeniem zarezerwowane jest właściwie tylko dla przypadków gdy jeden z rodziców np. pracuje w systemie zmianowym i mimo najszczerszych chęci nie jest w stanie przewidzieć w jakich terminach w kolejnym miesiącu będzie mógł spotkać się z dzieckiem.

Pamiętajmy także, aby nie ustalać kontaktów zbyt szerokich, na pograniczu naszych możliwości czasowych. Za każde niezrealizowane spotkanie Sąd może bowiem – na wniosek drugiego z rodziców – ukarać nas swego rodzaju grzywną oraz nałożyć na nas obowiązek zwrócenia stronie przeciwnej kosztów, jakie ta poniosła w związku z przygotowaniem się do spotkania.

Czasem dobrze byłoby także zgromadzić wiadomości SMS świadczące o tym, jak często drugi z rodziców umawiał się na spotkanie z dzieckiem i czy czynił to w sposób konkretny tzn. czy podawał określoną datę i godzinę planowanej wizyty. Wiadomości świadczące o tym, że strona przeciwna wymusza kontakt niespodziewanie żądając – bez wcześniejszych ustaleń – natychmiastowego wydania dziecka i nie trafiają do niej tłumaczenia, zgodnie z którymi dziecko ma już zaplanowane inne zajęcia mogą stanowić ważny dowód potwierdzający, że sądowne uregulowanie widzeń z małoletnim jest nieodzowne z uwagi na brak zgodnego porozumienia pomiędzy rodzicami w tym przedmiocie. Można również wypisać i przedstawić adwokatowi konkretne daty i godziny,w których umówiony wcześniej kontakt nie doszedł do skutku – będzie to obrazowało podejście drugiego z rodziców do jego obowiązków związanych z wychowaniem dziecka.