h
London Office
Quick Contact

Zapraszamy pon-pt 09:00 – 18:00 po uprzednim telefonicznym umówieniu się.

obnizenie alimentow

Obniżenie alimentów

Nieszczęśliwy wypadek, powodujący całkowitą lub częściową utratę zdolności do pracy. Zwolnienie z pracy. Brak możliwości podjęcia zatrudnienia na poprzednich, atrakcyjnych warunkach. Choroba. Ogłoszenie upadłości firmy. „Nie stać mnie na płacenie alimentów!”. W życiu zdarzają się różne sytuacje, które powodują, że nasze dochody i możliwości zarobkowe ulegają znacznemu obniżeniu.

Gdy zarabialiśmy 3.000 zł stać nas było na przekazywanie dziecku kwot nawet wykraczających poza sumę wydatków na zaspokojenie jego podstawowych potrzeb. Aktualnie przeżywamy kryzys, różne sprawy potoczyły się nie po naszej myśli i perspektyw na zmianę tego stanu rzeczy w najbliższym czasie brak. Co zrobić? Wnieść pozew o obniżenie alimentów. W pozwie tym musimy wykazać, że od czasu ostatniego orzekania w sprawie wysokości świadczeń w naszych stosunkach majątkowych nastąpiła istotna zmiana.

Co przygotować? Zaświadczenie o zarobkach; dokumentację medyczną; treść oświadczenia o wypowiedzeniu i dostępne oferty pracy za niższym aniżeli dotychczasowe wynagrodzeniem; ewentualnie pokusić się o dowód z opinii biegłego na okoliczność ustalenia naszego aktualnego stanu zdrowia. Jeśli sąd uzna, że świadczenie alimentów w dotychczasowej wysokości spowoduje, że nie będziemy w stanie żadną miarą zaspokoić własnych, usprawiedliwionych potrzeb życiowych (do których należy w szczególności koszt zakupu wyżywienia, leków, koszty rehabilitacji) wówczas możemy liczyć na korzystne rozstrzygnięcie, obniżające wysokość comiesięcznych świadczeń, przekazywanych matce dziecka na jego utrzymanie.