h
London Office
Quick Contact

Zapraszamy pon-pt 09:00 – 18:00 po uprzednim telefonicznym umówieniu się.

rozwód adwokat dzierżoniów

Jak przygotować się do sprawy o rozwód?

Rozwód niesie za sobą przede wszystkim diametralne zmiany w zakresie codziennego funkcjonowania, często jest skutkiem dramatów rodzinnych, wieloletniego funkcjonowania w niesatysfakcjonującej relacji; za decyzją o rozwodzie idą obawy dotyczące tego, jak nasze życie będzie wyglądało w przyszłości; niepokój o sprawy związane z wychowaniem dzieci i kwestie finansowe. Do tego dochodzi obawa związana z brakiem znajomości procedur i przebiegu procesu rozwodowego. Często nie wiemy, jak przygotować się do sporządzenia pisma i wniesienia pozwu.

Co zatem trzeba zrobić?

W pierwszej kolejności należy rozważyć, czy decydujemy się na żądanie orzeczenia rozwodu z winy współmałżonka. W dalszej kolejności szacujemy wysokość alimentów, jakie współmałżonek miałby świadczyć na rzecz wspólnych, małoletnich dzieci. Podejmujemy także decyzję, z którym z nich zamieszka dziecko oraz – ewentualnie – konstruujemy rozpiskę konkretnych dat lub dni tygodnia ze wskazaniem godzin, w których drugi z rodziców będzie miał prawo do kontaktów z dzieckiem. Należy zastanowić się także, czy będziemy żądali dokonania przez sąd podziału majątku wspólnego małżonków co jest możliwe wyłącznie wówczas gdy – najprościej mówiąc – jest on nieznaczny bądź też łatwy do oszacowania. Z zasady – aby połączyć sprawę o rozwód z podziałem majątku – małżonkowie muszą być zgodni odnośnie wartości składników doń wchodzących albowiem dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego na okoliczność ustalenia, ile wart jest wspólny dom, samochód z definicji wydłuży trwanie procesu skutkiem czego sąd odeśle rozwodzących się małżonków na drogę osobnego postępowania.

W wyroku rozwodowym sąd może orzec także o sposobie współkorzystania przez małżonków ze wspólnego mieszkania – należy rozważyć kształt roszczenia w tym zakresie w szczególności gdy spodziewamy się, że w czasie trwania sprawy o rozwód i zaraz po niej nie będziemy w stanie przeprowadzić się do innego lokum.

Na konsultację do prawnika najlepiej zabrać z sobą:

  • odpis skrócony aktu małżeństwa
  • odpisy skrócone aktów urodzenia małoletnich dzieci małżonków
  • zaświadczenie o zarobkach własnych (oraz współmałżonka – o ile takowe posiadamy)
  • listę comiesięcznych wydatków na utrzymanie małoletnich dzieci małżonków (wraz z fakturami VAT na dokonywane zakupy, blankietami opłat za media w domu, blankietami opłat czynszowych, opłat za przedszkole, szkołę, stołówkę i zajęcia pozalekcyjne)

Wyżej wymienione dokumenty zawierają podstawowe dane, jakie potrzebne będą prawnikowi dla rozważenia kierunku prowadzenia sprawy oraz oszacowania wysokości ewentualnych świadczeń alimentacyjnych (przysługujących zarówno rozwodzącemu się małżonkowi – pod określonymi warunkami – jako też dzieciom stron).