h
London Office
Quick Contact

Zapraszamy pon-pt 09:00 – 18:00 po uprzednim telefonicznym umówieniu się.

testament

Spadek z dobrodziejstwem inwentarza

Spadek z dobrodziejstwem inwentarza. Czy jestem bezpieczny? Nie zawsze. Przyjęcie spadku z tzw. „dobrodziejstwem inwentarza” oznacza, że za zobowiązania spadkodawcy będziemy odpowiadali tylko do wysokości wartości stanu czynnego spadku.

Problemu nie ma w sytuacji, gdy majątek, pozostały po spadkodawcy, można w prosty sposób spieniężyć bądź gdy w skład spadku wchodzą oszczędności i instrumenty finansowe. Gdy jednak chodzi o innego rodzaju przedmioty należy być ostrożnym.

Posłużmy się przykładem. Tata pani Haliny był znanym przedsiębiorcą. Od końca lat ’80 prowadził potężny zakład przeróbczy. Zmiany ustrojowe, gospodarcze i ekonomiczne spowodowały, że prowadzenie działalności przestało się opłacać, tata zamknął zakład pozostawiając po nim ogromne hale produkcyjne, które przez lata niszczały. Krótko przed śmiercią tata pani Haliny zaciągnął kredyt. Gdy zmarł pani Halina zwróciła się o pomoc do biegłego. Biegły Kowalski wycenił pozostałości przedsiębiorstwa na sumę miliona złotych. Tata tymczasem zaciągnął kredyt w wysokości 100.000 zł. „Jestem bezpieczna” pomyślała pani Halina a zaraz po tym komornik sądowy zajął należące do niej prywatne mieszkanie.

Dlaczego tak się stało? Przy przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza odpowiadamy co prawda do wysokości wartości stanu czynnego spadku (czyli w tym wypadku pani Halina odpowiada za długi taty do wysokości miliona złotych) jednak wierzyciel może zaspokoić się z całego naszego majątku – jako spadkobiercy – niekoniecznie zaś z tych przedmiotów, które do niego weszły na zasadzie spadkobrania. Pani Halina powinna była więc liczyć się z tym, że pozostałości hali nie da się łatwo spieniężyć i pomimo tego, że teoretycznie jest właścicielką wartej milion złotych nieruchomości to wierzyciel skieruje egzekucję do tych części jej majątku, które dadzą się łatwo sprzedać.

Co może zrobić pani Halina? Powołać się na fakt, że nie wiedziała o długach taty i złożyć oświadczenie o uchyleniu się od skutków prawnych niezłożenia oświadczenia o odrzuceniu spadku.