h
London Office
Quick Contact

Zapraszamy pon-pt 09:00 – 18:00 po uprzednim telefonicznym umówieniu się.

Pozbawienie władzy rodzicielskiej a alimenty

Pozbawienie władzy rodzicielskiej a alimenty

Często spotykane w praktyce pytanie brzmi „czy gdy pozbawię ojca mojego dziecka władzy rodzicielskiej nad nim to czy będzie on wówczas zwolniony z obowiązku płacenia alimentów na jego rzecz”?

Absolutnie nie. Obowiązek alimentacyjny istnieje niezależnie od tego. Ojciec pozbawiony władzy rodzicielskiej świadczy na dziecko tak samo jak dotychczas. Co więcej pozbawienie władzy rodzicielskiej może być – w niektórych przypadkach – podstawą do podwyższenia zasądzonych alimentów. Zgodnie z art. 135 § 2 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego wykonanie obowiązku alimentacyjnego względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie albo wobec osoby niepełnosprawnej może polegać w całości lub w części na osobistych staraniach o utrzymanie lub o wychowanie uprawnionego; w takim wypadku świadczenie alimentacyjne pozostałych zobowiązanych polega na pokrywaniu w całości lub w części kosztów utrzymania lub wychowania uprawnionego.

Jeśli ojciec uprzednio stosunkowo często spotykał się z dzieckiem a w każdym razie pomagał w jego wychowaniu to w sytuacji, gdy porzucił zainteresowanie bieżącymi sprawami dziecka cała odpowiedzialność i wszystkie obowiązki z tym związane spadają na matkę małoletniego. W tym stanie rzeczy ojciec, co do zasady, powinien w wyższym stopniu przyczyniać się – poprzez świadczenia pieniężne – do pokrycia kosztów usprawiedliwionego utrzymania małoletniego.