h
London Office
Quick Contact

Zapraszamy pon-pt 09:00 – 18:00 po uprzednim telefonicznym umówieniu się.

Kilka słów o zasadach ustalania wysokości alimentów

Kilka słów o zasadach ustalania wysokości alimentów

Gdy oboje rodzice osiągają dość znaczny dochód, zaś uprawniony domaga się stosunkowo niewysokich alimentów, sprawa jest raczej prosta. Pole do interpretacji otwiera się, gdy mamy do czynienia z sytuacjami bardziej złożonymi. Poniżej krótkie FAQ na temat sposobów ustalania wysokości świadczeń alimentacyjnych.

 1. Ojciec dziecka ma wyższe wykształcenie ale porzucił zatrudnienie. Nie dostanę alimentów na dziecko?

  Sąd, ustalając kształt obowiązku alimentacyjnego, bada nie tylko poziom aktualnych dochodów zobowiązanego, ale także jego możliwości zarobkowe biorąc przy tym pod uwagę jego wiek, wykształcenie i dotychczasowe doświadczenie zawodowe. Może także – o ile zobowiązany nie pracuje – zwrócić się do miejscowego urzędu pracy o nadesłanie ofert pracy dla osób legitymujących się analogicznymi co pozwany kwalifikacjami i na tej podstawie ustalić, ile byłby on w stanie zarabiać a tym samym – w jakiej wysokości alimenty jest de facto w stanie płacić.

 2. Ojciec dziecka dobrze zarabiał. Gdy dowiedział się, że matka nosi się z zamiarem złożenia pozwu o podwyższenie alimentów zmienił pracę na mniej zyskowną. Co postanowi sąd?

  Zgodnie z art. 136 k.r.o. jeżeli w ciągu ostatnich trzech lat przed sądowym dochodzeniem świadczeń alimentacyjnych osoba, która była już do tych świadczeń zobowiązana, bez ważnego powodu zrzekła się prawa majątkowego lub w inny sposób dopuściła do jego utraty albo jeżeli zrzekła się zatrudnienia lub zmieniła je na mniej zyskowne, nie uwzględnia się wynikłej stąd zmiany przy ustalaniu zakresu świadczeń alimentacyjnych.

 3. Ojciec dziecka w ogóle się nim nie interesuje. Ja odbieram dziecko ze szkoły, gotuję mu, odrabiam z nim lekcje, wożę do lekarza i na zajęcia pozalekcyjne. Będziemy w równym stopniu zobowiązani do łożenia na dziecko?

  Stosownie do dyspozycji przepisu art. 135 § 2 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego wykonanie obowiązku alimentacyjnego względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie albo wobec osoby niepełnosprawnej może polegać w całości lub w części na osobistych staraniach o utrzymanie lub o wychowanie uprawnionego; w takim wypadku świadczenie alimentacyjne pozostałych zobowiązanych polega na pokrywaniu w całości lub w części kosztów utrzymania lub wychowania uprawnionego. W takiej sytuacji koszty funkcjonowania dziecka powinien pokrywać ojciec w całości bądź też w stopniu wyższym, aniżeli matka.

 4. Mój były mąż ma dobrze prosperującą firmę. Gdy byliśmy małżeństwem żyliśmy na wysokim poziomie, córka uczęszczała na wiele zajęć pozalekcyjnych, nosiła dobrej jakości ubrania, korzystała z usług kosmetyczki. Po rozwodzie zamieszkała ze mną. Czy ojciec powinien płacić tyle alimentów, aby córka dalej miała możliwość funkcjonowania na dotychczasowym poziomie?

  Tak. W polskim prawie obowiązuje zasada równej stopy życiowej rodziców i dzieci. Jeśli ojca stać na zbytkowne wydatki, drogie wakacje, wyjazdy, mieszkanie w okazałej rezydencji winien płacić dziecku alimenty w takiej wysokości ażeby i ono mogło funkcjonować na podobnym poziomie (oczywiście, zakres potrzeb dziecka, nawet zbytkownych, ustalany będzie stosownie do jego wieku oraz ograniczany zasadami zdrowego rozsądku).