h
London Office
Quick Contact

Zapraszamy pon-pt 09:00 – 18:00 po uprzednim telefonicznym umówieniu się.

Swą ostatnią wolę można wyrazić co do zasady na dwa sposoby: sporządzając testament holograficzny (tj. odręczny) bądź testament w formie aktu notarialnego. Aby testament pierwszego typu zachował swoją ważność musi być on w całości sporządzony pismem ręcznym, opatrzony datą i podpisem