h
London Office
Quick Contact

Zapraszamy pon-pt 09:00 – 18:00 po uprzednim telefonicznym umówieniu się.

Jak przygotować się do sprawy o alimenty?

Często decyzja o wniesieniu pozwu o alimenty podjęta zostaje pod wpływem chwili – gdy samotnie wychowująca dziecko matka, która dotychczas – z pomocą przyjaciół i rodziny – wiązała „koniec z końcem” orientuje się, że bez wsparcia byłego partnera nie jest w stanie nadal zaspokoić bieżących potrzeb swoich i dziecka. W okresie poprzedzającym zainicjowanie postępowania nie zawsze pamiętamy o tym, aby sukcesywnie kompletować dokumenty, które posłużą nam w sądzie do wykazania zasadności naszego roszczenia. Powinniśmy bowiem w zasadzie każdy wydatek, jaki czynimy na rzecz utrzymania dziecka, wykazać, przedkładając w sądzie stosowną fakturę. Dlaczego fakturę a nie paragon? Sądy twierdzą, że paragony nie są dokumentami imiennymi i nie wskazują osoby nabywcy a zatem nie mogą posłużyć do udowodnienia, iż przez kogo i z przeznaczeniem na czyje potrzeby dana rzecz została nabyta. Jak zatem rozwiązać problem? Gdy kupujemy dziecku odzież, obuwie, zabawki, warto poprosić sprzedającego o fakturę VAT (najlepiej, aby była ona wystawiona na imię i nazwisko dziecka jednakże uwzględnione powinny zostać także dokumenty, w których ujęto dane matki małoletniego). Podobnie możemy postąpić nabywając – zwykle przy okazji większych zakupów – artykuły żywnościowe, papiernicze, środki czystości oraz środki higieny. Jeśli dziecko uczęszcza na zajęcia dodatkowe warto kompletować potwierdzenia uiszczania opłat z tego tytułu. Jakie ponadto dokumenty należy zgromadzić? Aby ułatwić sobie zadanie najłatwiej sporządzić listę wydatków na utrzymanie dziecka, uwzględniając:

  • koszty wyżywienia;

  • koszty zakupu odzieży i obuwia;

  • koszty dojazdu do szkoły i na zajęcia dodatkowe;

  • koszty zakupu podręczników, artykułów piśmienniczych i przyborów szkolnych;

  • koszty leczenia i wizyt lekarskich;

  • koszt ubezpieczenia dziecka;

  • koszty zajęć dodatkowych – kursów, korepetycji;

  • koszty zakupu środków czystości i środków higieny;

  • koszty związane z funkcjonowaniem gospodarstwa domowego w tym wysokość opłat za energię elektryczną, gaz, wodę, koszt czynszu etc.

W dalszej kolejności należy zastanowić się, jakie dokumenty mogłyby potwierdzić nasze szacunki. W sądzie można przedłożyć blankiety opłat za media; dowód zakupu biletu miesięcznego; faktury; wydruki z rachunku bankowego.

Warto także udokumentować własny przychód a także orientacyjnie określić koszty własnego utrzymania matki dziecka oraz ewentualnie pozostałych członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym – co da Sądowi obraz sytuacji majątkowej przedstawicielki ustawowej dziecka.

Udając się na konsultację do prawnika warto przyjść z całą dokumentacją oraz stosownymi notatkami, uzupełnionymi wedle schematu powyżej. Ułatwi to bowiem nie tylko pracę adwokata i udzielenie jak najrzetelniejszej porady ale także dochodzenie roszczeń przed Sądem jako że żądanie nasze pozostanie należycie wykazane i udokumentowane.