h
London Office
Quick Contact

Zapraszamy pon-pt 09:00 – 18:00 po uprzednim telefonicznym umówieniu się.

alimenty dzierżoniów

Ojciec nie płaci alimentów. Czy istnieje możliwość domagania się ich od dziadków dziecka?

Wiele matek wychowujących samotnie dzieci staje przed dylematem – co zrobić gdy ojciec nie płaci alimentów, jak zapewnić dziecku środki utrzymania? Sięgają wówczas po kolejne rozwiązania, wreszcie – po procesie sądowym – otrzymują wyrok zasądzający na rzecz dzieci comiesięczne świadczenia. Ale ojciec dziecka nadal uchyla się od obowiązku łożenia na utrzymanie małoletniego. Matka podejmuje więc próbę wyegzekwowania alimentów przez komornika sądowego. Egzekucja okazuje się bezskuteczna – jak się bowiem okazuje, były partner nie pracuje i nie posiada żadnego majątku.

Inny przypadek – samotna matka pozywa o alimenty ojca swoich dzieci. W toku postępowania okazuje się, że ten jest osobą niezdolną do pracy, nieosiągającą żadnego dochodu, brak jest zat em perspektyw na pozyskanie od niego jakichkolwiek świadczeń.

Co zrobić w takiej sytuacji?

Otóż należy rozważyć możliwość ubiegania się o zasądzenie alimentów na dzieci od ich dziadków. Stosownie do art. 128 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego obowiązek dostarczania środków utrzymania, a w miarę potrzeby także środków wychowania (obowiązek alimentacyjny) obciąża krewnych w linii prostej oraz rodzeństwo. Obowiązek alimentacyjny zobowiązanego w dalszej kolejności powstaje jednak dopiero wtedy, gdy nie ma osoby zobowiązanej w bliższej kolejności albo gdy osoba ta nie jest w stanie uczynić zadość swemu obowiązkowi lub gdy uzyskanie od niej na czas potrzebnych uprawnionemu środków utrzymania jest niemożliwe lub połączone z nadmiernymi trudnościami (art. 132 k.r.o.).

Jak więc postąpić? Należy rozważyć, czy wedle dostępnych nam informacji dziadków małoletniego stać będzie na płacenie na jego rzecz alimentów a jeśli tak, to w jakiej wysokości i wystąpić przeciwko nim na drogę sądową ze stosownym powództwem. W ten sposób nie tylko zapewnimy środki utrzymania naszemu dziecku ale być może także uświadomimy członkom rodziny, iż zobowiązani są oni przyczyniać się do pokrycia kosztów utrzymania swoich krewnych i partycypować – stosownie do posiadanych możliwości majątkowych – w wydatkach, przeznaczanych na utrzymanie małoletnich wnuków.