h
London Office
Quick Contact

Zapraszamy pon-pt 09:00 – 18:00 po uprzednim telefonicznym umówieniu się.

Image Alt

Author: Marta Michno

Swą ostatnią wolę można wyrazić co do zasady na dwa sposoby: sporządzając testament holograficzny (tj. odręczny) bądź testament w formie aktu notarialnego. Aby testament pierwszego typu zachował swoją ważność musi być on w całości sporządzony pismem ręcznym, opatrzony datą i podpisem

Nieszczęśliwy wypadek, powodujący całkowitą lub częściową utratę zdolności do pracy. Zwolnienie z pracy. Brak możliwości podjęcia zatrudnienia na poprzednich, atrakcyjnych warunkach. Choroba. Ogłoszenie upadłości firmy. „Nie stać mnie na płacenie alimentów!”. W życiu zdarzają się różne sytuacje, które powodują, że